Hindamine liisingutele

 • Sõidukite hindamine tagatisvara hinna määramiseks
 • Avariilise taustaga sõidukite hindamine
 • Ameerika Ühendriikidest ja mujalt väljaspoolt Euroopa Liitu imporditud sõidukite hindamine
 • Eriotstarbeliste sõidukite hindamine
 • Omavalmistatud sõidukite hindamine
 • Avariiliste sõidukite jääkväärtuse hindamine e. tagatisvara väärtuse languse hinnang
 • Tagatisvara väärtuse hindamine liisingperioodi kestel
 • Tagastatava vara loomuliku kulumise hindamine

Hindamine kindlustustele

 • Turuhinna- ja jääkväärtuse hindamine
 • Remondikvaliteedi hindamine
 • Remondijärgse taastusremondi vastavuse kontroll esitatud hinnapakkumistele ja arvetele

Sõidukite kindlustuseelne ülevaatus

 • Sõidukite fotografeerimine
 • Vigastuste ja lisavarustuse fikseerimine fotodel
 • Turvaseadmete kontroll
 • Võtmete ja pultide arvu fikseerimine fotodel
 • Hinnangud avariilise ajalooga sõidukite seisukorra kohta

Partnerid